11231164_1630590137180499_1174549567877824559_o
Razdelnaya 6148m
Pamir
16 days