Suusamur8
Ski tour in Terskey Mountains 2018-19
Kyrgyzstan, Terskey mountains, Tien-Shan
8 days
Ski-Terskey-51
Backcountry Ski camp
Kyrgyzstan, Terskey mountains
8 days